Nasza Ania Łyczko w „dziesiątce” najlepszych…!!!

20 grudnia 2017 roku w auli Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu wręczono nagrody LAUREATOM konkursu plastycznego zorganizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region Wieluń Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu insp. Zbigniewa Polka przy udziale Radia Ziemi Wieluńskiej., którego hasłem przewodnim było „Milczenie rodzi milczenie…” nawiązując do zagadnienia cyberprzemocy wśród młodzieży. Konkurs plastyczny został zorganizowany w ramach projektu „Lepiej grać, niż ćpać” i skierowany został do zaproszonych szkół podstawowych powiatu wieluńskiego, a konkretnie do uczniów kl. IV-VI.

Głównym celem tego konkursu było umożliwienie młodym ludziom zaprezentowania uzdolnień plastycznych, a przede wszystkim podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z używaniem nowoczesnych urządzeń komunikacji elektronicznej, zrozumienia mechanizmów cyberprzemocy, oraz wskazanie możliwości szukania pomocy i wsparcia.

Powyższy projekt przebiegał dwuetapowo. Pierwszy etap konkursu odbył się 27 listopada 2017 roku i zakończył się wybraniem przez komisję konkursową spośród 17 nadesłanych, 10 prac, które przeszły do kolejnego etapu. Poprzez nadesłane prace wszyscy ich autorzy pokazali organizatorom, że młodzi ludzie świadomi są zagrożeń na jakie narażenia są w cyberprzestrzeni. Można było zauważyć duży wysiłek i zaangażowanie, które dzieci włożyły w ich przygotowanie.

Drugi etap rozpoczął się publikacją wybranych prac na stronie Radia Ziemi Wieluńskiej i wtedy to umożliwiono słuchaczom Radia Ziemi Wieluńskiej głosowanie na najlepszą pracę za pośrednictwem strony internetowej. To słuchacze Radia Ziemi Wieluńskiej zadecydowali, która praca zwyciężyła.

Uroczyste wręczenie laureatom pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych ufundowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region Wieluń Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej miało miejsce w auli wieluńskiej komendy. Ponadto wyróżniono i podziękowano za udział autorom pozostałych prac, które zakwalifikowały się do drugiego etapu, wręczając im pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.