Decyzja o zdalnym nauczaniu

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!


W związku z decyzją Premiera RP o wdrożeniu nauczania zdalnego w klasach IV-VIII informuję, że od poniedziałku - 26 października 2020 r. do odwołania uczniowie klas IV-VIII realizować będą naukę w formie zdalnej.

Zasady pracy zdalnej:

1.Podczas nauki zdalnej obowiązuje ten sam układ lekcji, jaki obowiązuje podczas nauki stacjonarnej. Lekcje zaczynają się o tej samej godzinie, z tym, że lekcje online trwają maksymalnie 40 minut.
2.Nauczyciel stara się każdego dnia przeprowadzić wszystkie lekcje, jakie ma w planie i tyle razy połączyć się z uczniami, ile ma lekcji.
3.Nauczyciel prowadzący pierwszą lekcję w danej klasie prowadzi modlitwę poranną. Nauczyciel, który prowadzi ostatnią lekcję w danej klasie prowadzi modlitwę na zakończenie dnia.
4.Głównym narzędziem pracy jest platforma Office 365 - programy Teams, Forms, Outlook i inne z pakietu Office, a narzędziem kontaktów jest dziennik Vulcan.
5.Podczas lekcji uczniowie i nauczyciele mają włączone kamery i mikrofony. Podczas wypowiadania się są widoczni na ekranie. Brak włączonej kamery u ucznia skutkuje nieobecnością ucznia na lekcji.

Wszelkie trudności dotyczące nauki zdalnej bardzo proszę zgłaszać przez dziennik lub telefonicznie - 512328882.

Polecam wszystkich Państwa modlitwie.
Z wyrazami szacunku
Anna Przybylska