Realizacja projektu „Szkoła z sercem”

Na dziedzińcu naszej szkoły stanęło piękne, wielkie, czerwone serce na nakrętki plastikowe. Wrzucajmy nakrętki, pomagajmy potrzebującym, chrońmy naszą planetę . Projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – „Szkoła z Sercem” – startujemy!