Informacje o naborze do szkoły

Szkoła prowadzi nabór do wszystkich klas od I do VIII. Zapraszamy!