Plan pracy świetlicy szkolnej

W roku szkolnym 2020 / 2021 świetlica pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00.