Zajęcia pozalekcyjne

Robotyka

Nauka języka migowego

Koło teatralne

Koło plastyczne

Taniec

Nauka gry na instrumentach

Szachy

Piłka nożna

Gry i zabawy planszowe