Oferta edukacyjna szkoły

OFERUJEMY:

  • Życzliwą współpracę służącą dobru dziecka
  • Przyjazną uczniowi naukę w bezpiecznym środowisku szkolnym
  • Edukację w małych zespołach klasowych
  • Proces edukacyjno – wychowawczy, który prowadzi do rozwoju fizycznego, intelektualnego i duchowego
  • Indywidualną troskę o dzieci mające problemy w zdobywaniu wiedzy
  • Staranne, systemowe przygotowanie do kolejnych etapów edukacji i egzaminów ósmoklasisty
  • Indywidualizację kształcenia dla dzieci wyjątkowo uzdolnionych
  •  Szeroki zakres zajęć dodatkowych – język hiszpański, robotyka, koło teatralne, taniec, nauka gry na instrumentach, trening kompetencji społecznych
  • Pomoc specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta, oligofrenopedagoga
  • Wsparcie w trudzie wychowania dziecka